Projekt realizowany jest w ramach dwóch 3-etapowych rund. Obecnie trwa ostatni, trzeci etap pierwszej rundy projektu, a jednocześnie prowadzony jest nabór nowych uczestników do pierwszego etapu rundy drugiej.

W ramach każdej z rund, pierwsze dwa etapy (odbywające się w Polsce) mają charakter szkoleniowy, przygotowujący przedsiębiorców do pobytu w Dolinie Krzemowej.

Etap 1 – szkolenie otwierające

Podczas jednodniowego szkolenia otwierającego jego uczestnicy uzyskują informacje na temat specyfiki prowadzenia działalności oraz podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych, jak również uwarunkowań udziału w projekcie na jego dalszych etapach.

Uczestnictwo w szkoleniu nie gwarantuje uzyskania wsparcia na udział w kolejnych etapach projektu. Warunkiem udziału w drugim i trzecim etapie projektu będzie uzyskanie wysokiej liczby punktów w procesie oceny merytorycznej złożonego przez beneficjenta wniosku. Dodatkowo w trzecim etapie ocenie podlegać będzie umiejętność przeprowadzenia prezentacji.

Z drugiej strony, uczestnik pierwszego czy drugiego etapu projektu nie jest zobligowany do składania wniosku o udział w kolejnym jego etapie.

Program szkolenia, które miało miejsce w rudzie pierwszej do pobrania pod tym artykułem.

 

Etap 2 – obóz przygotowawczy Boot Camp

Drugi etap projektu to pięciodniowy obóz przygotowawczy (nazwany - nie bez powodu - Boot Camp) w postaci zajęć warsztatowych z ekspertami amerykańskimi i polskimi. Celem obozu jest opracowanie przez każdego uczestnika strategii marketingowej na rynek amerykański dla swojej firmy, a także przygotowanie do udziału w trzecim etapie projektu realizowanym na terenie USA. Tematyka warsztatów i, co za tym idzie, opracowana strategia obejmuje m.in. optymalizację procesów zarządzania, weryfikację stosowanych modeli biznesowych, instrumentów marketingowych i sposobu obsługi klientów w kontekście prowadzenia działalności na rynku amerykańskim, a także planowanie dalszego rozwoju oferowanych produktów lub usług z założeniem zwiększenia sprzedaży na rynku amerykańskim, uzyskania zleceń od amerykańskich firm, transferu technologii lub know-how, nawiązania współpracy w zakresie badań i rozwoju lub pozyskania inwestorów.

By wziąć udział w obozie przygotowawczym Boot Camp, uczestnicy pierwszego etapu Projektu składają krótkie wnioski zawierające opis profilu działalności swoich firm wraz z opisem produktów lub usług, które zamierzają oferować na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również przedstawili celu udziału w Projekcie, w tym zakres planowanej współpracy z przedsiębiorcami amerykańskimi. Wnioski zostaną ocenione przez ekspertów, którzy wyłonią uczestników obozu przygotowawczego.

 Program obozu przygotowawczego zorganizowanego w pierwszej rundzie projektu do pobrania pod tym artykułem.

 

Etap 3 – Program akceleracyjny

Na trzecim etapie projektu, odbywającym się na terenie Doliny Krzemowej (stan Kalifornia, USA), wybrani beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe na wdrożenie opracowanej strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych, przeznaczone na zakup usług doradczych, szkoleniowych i mentorskich z zakresu marketingu, prawa, księgowości, finansów, walidacji produktu, ochrony własności przemysłowej, przygotowania oferty dla potencjalnych inwestorów, poszukiwania partnerów gospodarczych, itp. Wybór mentora i innych usługodawców jest dokonywany przez uczestnika za aprobatą organizatorów Projektu.

Maksymalna kwota wsparcia uzyskiwanego przez beneficjenta w tym etapie wynosi 55.000 zł.

Ponadto, przedsiębiorcy uczestniczą w:

  • sesjach prezentacyjnych (pitch sessions) dla potencjalnych partnerów biznesowych,
  • spotkaniach biznesowych typu B2B i B2C (zarówno z potencjalnymi klientami, jak i inwestorami),
  • spotkaniach networkingowych organizowanych przez organizacje otoczenia biznesu działające w Dolinie Krzemowej.

Uczestnicy tego etapu Projektu mogą bezpłatnie korzystać z udostępnionej im przestrzeni biurowej, w tym z urządzeń biurowych (komputer, faks, drukarka, Internet), sali konferencyjnej, a także asysty pracownika Biura Akceleracyjnego.

Opiekę organizacyjną i merytoryczną nad przedsiębiorcami podczas ich pobytu w Dolinie Krzemowej sprawuje Biuro Akceleracyjne Projektu zorganizowane przez Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie – partnera PARP w realizacji Projektu.

Koszty przelotu i pobytu (w tym zakwaterowania) w Dolinie Krzemowej uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Selekcja firm, które biorą udział w trzecim etapie Projektu, polega na ocenie przez ekspertów strategii marketingowych stworzonych przez przedsiębiorców podczas obozów Boot Camp. 

Projekt ma charakter pilotażowy. Jego realizacja posłuży zdobyciu doświadczeń z wdrażania instrumentów promocji międzynarodowej polskich MŚP działających w branżach nowoczesnych technologii. Doświadczenia zdobyte w pilotażu są wykorzystywane przy planowaniu jego następcy - 6-letniego projektu Polskie Mosty Technologiczne (finansowanego w ramach PO IR), który obejmie również inne rynki: Izrael, Wielką Brytanię i Irlandię.

 

Dokumenty do pobrania
Program obozu przygotowawczegoPobierz plik (Agenda Boot Camp maj2015.pdf)80 kBPobierz
Program szkoleniaPobierz plik (19229.pdf)263 kBPobierz

Odsłony: 6511      Data: 25.03.2014 12:14      Utworzono: 25.03.2014 12:14      Poprawiono: 04.11.2015 14:33     
Opublikowany przez: Sylwia Banaszkiewicz