Zapraszamy beneficjentów obozu przygotowawczego do składania wniosków o udział w trzecim etapie projektu w dniach od 26 maja do 16 czerwca 2015 r. (w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30) poprzez Generator Wniosków dostępny w lewym menu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przeprowadzania naboru oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi trzeciego etapu projektu.