O firmie
Głównym przedmiotem działalności osób związanych z projektem były do tej pory: tworzenie nowych technologii IT, generowanie leadów sprzedażowych dla branży finansowej, dostarczanie rozwiązań IT dla branży MŚP. Spółka w ramach prowadzonej działalności współpracuje z firmami oferującymi tzw. mikropożyczki oraz kantorami online.
Wdrożenie i komercjalizacja projektu Cashinrush.com ma na celu wprowadzenie na rynek polski i międzynarodowy najnowocześniejszych technologii IT dla branży finansowej.

O produkcie
Cashinrush.com dostarcza podmiotom MŚP oprogramowanie służące pozyskiwaniu leadów sprzedażowych dla branży finansowej oraz umożliwiające miękką windykację za pomocą automatyzacji procesu biznesowego spłaty należności pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W 2014 roku Cashinrush.com został laureatem i finalistą jednego z najbardziej prestiżowych konkursów dla startupów - Startup Weekend Warsaw FinTech.

O Polskim Moście Krzemowym

Po obozie przygotowawczym
Możliwość pozyskania kapitału oraz skalowania aplikacji na duży, rozwinięty rynek amerykański jest kluczowy dla sukcesu całego przedsięwzięcia. Równie istotne będzie pozyskanie funduszy na rozwój z venture capital, co umożliwić ma szybkie opracowanie finalnego produktu.

Po programie akceleracyjnym

Wyjazd do Krzemowej Doliny potwierdził rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne produkty z dziedziny fintech w USA. Rocket Space - biuro dedykowane firmom biorącym udział w projekcie, dni kalibracyjne pozwalające na szybkie wrośnięcie w żywą tkankę startupów z całego świata, które w tym samym czasie zdecydowały się na rozwój swoich biznesów w Kalifornii, wpłynęły istotnie na naszą decyzję o dalszym rozwoju biznesu i stałym przeniesieniu działalności firmy na rynek amerykański. Program pozwolił sfinansować współpracę z mentorami i ekspertami, których know how jest niezbędny dla sukcesu produktów i usług z sektora fintech ze względu na ich specyfikę i potrzebę dostosowania do wysoko konkurencyjnego i wymagającego rynku USA.