O firmie
Głównym przedmiotem naszej działalności osób była do tej pory obsługa informatyczna i marketingowa największej w regionie sieci klubów fitness Pure Jatomi, obejmująca aż 8 krajów, w tym Turcję, Malezję i Indonezję. Obecnie przygotowujemy nową platformę Tech4fit, która składać się będzie z części hardware i software – obu korzystających z urządzeń geolokalizacyjnych iBeacon. Dodatkowo, moduł software – aplikacja głosowa – korzystać będzie z technologii Language Decoder (autorstwa Fido Labs Inc.), która pozwala na inteligentną analizę języka naturalnego. Rozwiązanie to zoptymalizuje szereg procesów biznesowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fitness klubów.

O produkcie
Projekt Tech4fit to kompleksowy i automatyczny system wspierający procesy biznesowe związane z prowadzeniem klubu sportowego. Rozwiązanie dzieli się na trzy zsynchronizowane moduły: oprogramowanie internetowe, aplikacja mobilna oraz hardware - narzędzia geolokalizacyjne iBeacons wykorzystujące technologię BLE (Bluetooth Low Energy). Aplikacja ta zastępuje pracę kilku systemów działających w klubie fitness, lub może zostać z tymi systemami zintegrowana, znacząco usprawniając procesy biznesowe wewnątrz klubu. Pozwala to na lepsze wykorzystanie zasobów, a także optymalizację kosztów oraz efektywne zarządzanie członkami klubu.

O Polskim Moście Krzemowym

Po obozie przygotowawczym
Udział w Projekcie jest kluczowy dla naszej firmy - umożliwi bowiem pozyskanie
kapitału niezbędnego do stworzenia oraz wprowadzenia platformy Tech4Fit na duży, rozwinięty rynek Stanów Zjednoczonych. Jest to kluczowe z punktu widzenia powodzenia całości przedsięwzięcia.

Po programie akceleracyjnym

Największe korzyści przyniósł firmie III etap projektu. Udział w szkoleniach, konsultacjach doradczych i mentorskich z wybranymi specjalistami pozwolił na szczegółowe zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych. Uczestnictwo w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów umożliwiło z kolei liczne kontakty z amerykańskimi firmami - potencjalnymi klientami naszej firmy.