Elżbieta Zielińska, dyrektor:

 

O firmie

Yeslogo istnieje na rynku od blisko dziesięciu lat. Jest interaktywną agencją reklamową działającą w Internecie i mającą do czynienia z nowymi technologiami. Buduje strony internetowe i aplikacje webowe, dostarcza projekty graficzne. Jest kolebką kilku startup’ów. Posiada doświadczenie w międzynarodowym biznesie. Dostarcza swoje usługi na rynki: belgijski, hiszpański, francuski i niemiecki. To daje Yeslogo umiejętności nawiązywania międzynarodowych relacji biznesowych i czerpania z nich profitów. Yeslogo to multikulturowe środowisko pracy, przez co łatwiej nam będzie dostosować się do rynku amerykańskiego.

 O produkcie

GET MASTER jest produktem, którego koncepcja powstała w Yeslogo. Proponuje platformę zdobywania i oferowania wiedzy w obrębie firmy (zatrudnieni pracownicy uczą innych pracowników). Dostarcza narzędzia do szybkiego pozyskania specjalistycznej wiedzy w pożądanym temacie. Zaspokaja potrzebę poszukujących wiedzy oraz potrzebę sprzedawania tej wiedzy przez ekspertów, którzy ją posiadają. Interfejs platformy GET MASTER będzie wielojęzyczny - angielski i hiszpański będą pierwsze. W USA istnieje odpowiednia grupa docelowa dla produktu GET MASTER, nie istnieje bezpośrednia konkurencja dla wprowadzanej usługi, a rozwój rynku e-usług jest najwyższy spośród wszystkich zbadanych krajów.

O Polskim Moście Krzemowym

Po obozie przygotowawczym

Celem udziału w projekcie jest rozwój działalności na rynku amerykańskim, a później na innych rynkach. Program Polskiego Mostu Krzemowego znakomicie odpowiada potrzebie wsparcia firmy w realizacji zamierzonego celu. Oczekujemy że udział w projekcie pomoże we wprowadzeniu naszej usługi na rynek USA, dostarczając odpowiedniego know-how, dając możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych, a także pozyskania partnerów biznesowych. Dotychczasowe dobre doświadczenia z Mostem Krzemowym zdają się to potwierdzać. Bardzo cenne okazały się ćwiczenia z prowadzenia inwestorskiego pitchingu, sesje mentorskie z doświadczonymi biznesmenami z USA oraz wstępna weryfikacja modelu biznesowego.

Po programie akceleracyjnym

Trudno teraz szacować jak uczestnictwo w projekcie przyspieszy rozwój firmy, ale nie ma wątpliwości co do faktu, że uczestnictwo w programie akceleracyjnym zaowocowało:
-    nowymi szansami na rozwój firmy na rynkach zagranicznych,
-    nowymi kontaktami z przedsiębiorcami i innymi podmiotami,
-    możliwościami, które się otworzyły przed firmą Yeslogo, które będziemy chcieli wykorzystać,
-    wiedzą na temat amerykańskiego rynku, konkurencji, sposobów wchodzenia, prezentacji, nawiązywania kontaktów z partnerami.

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło nam uświadomić sobie, jak duży potencjał posiada firma Yeslogo. Z drugiej zaś strony pokazało nam, jak wiele pracy musi zostać wykonanej, by można było oczekiwać sukcesu międzynarodowego.