Jarosław Pilarczyk, prezes zarządu:

 

O firmie

BT Skyrise należy do grupy BT Signaal, norweskiej firmy technologicznej istniejącej od 1953 roku i będącej pionierem we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). W sposób kompleksowy zajmujemy się projektowaniem, implementacją i testowaniem rozwiązań IT dla branży infrastruktury transportowej oraz innych sektorów rynku. Tworzymy aplikacje chmurowe SaaS (gotowe oprogramowanie w formie usługi), z których nasi Klienci mogą korzystać, nie przejmując się takimi problemami jak dostępność, skalowalność, czy wydajność aplikacji. Nasze systemy i aplikacje trafiają głównie na rynek Skandynawii oraz Europy Zachodniej. .

 O produkcie

Spółka BT Signaal oferuje oparty o chmurę obliczeniową autorski system obsługujący parkingi zamknięte, który umożliwia swobodny przepływ pojazdów i automatyzuje proces obsługi klienta. Działa to w ten sposób, że pojazd rejestrowany jest w systemie, a następnie identyfikowany za pomocą kamery, która odczytuje numery tablic rejestracyjnych i przesyła je do centralnego systemu. Zamontowane na parkingu ekrany umożliwiają wyświetlanie informacji kierowcom o ważności ich abonamentu lub uprawnieniu do pozostania na terenie parkingu. Po sprawdzeniu prawa dostępu, do centralnego systemu kontroli wysyłana jest informacja o wizycie, obliczana jest należność, a następnie pobierana płatność z konta klienta lub wystawiana faktura na koniec miesiąca. Idea systemu opiera się na założeniu, że wszystkie informacje są zbierane, przetwarzane i zarządzane wyłącznie w oparciu o numer rejestracyjny pojazdu. Dzięki temu można ograniczyć personel, a także zredukować ilość urządzeń koniecznych do obsługi parkingu i obniżyć koszty jego utrzymania.

O Polskim Moście Krzemowym

Po obozie przygotowawczym

Na rynku USA zakładamy kontakty z przedsiębiorstwami działającymi już na rynku parkingowym, które mogą być zainteresowane rozbudowaniem swojej oferty oraz wprowadzeniem nowego rozwiązania. Rozważamy również prezentacje produktu przed potencjalnymi inwestorami, którzy mogą być zainteresowani wsparciem wprowadzenia produktu na rynek w USA. Poza kontaktami bezpośrednimi zamierzamy również szukać potencjalnych partnerów lub inwestorów w ramach wydarzeń networkingowych kierowanych do tej grupy odbiorców. Liczymy, że udział w tych wydarzeniach pozwoli dotrzeć do osób związanych z rynkiem, na którym zamierza działać BT Skyrise.

Po programie akceleracyjnym

Udział w projekcie i liczne spotkania biznesowe z tym związane, miały kluczowe znaczenie w przygotowaniu strategii wejścia BT Skyrise (marki BT Signaal) na rynek USA. Pozyskana wiedza, doświadczenie oraz nowe relacje biznesowe w znaczący sposób zmieniły wizję produktu spółki i pozwoliły stworzyć plan rozwoju o znacznie większym potencjale rynkowym. Wielkokrotne prezentowanie projektu, gromadzenie opinii, rozmowy z potencjalnymi partnerami pozwalały na bieżąco weryfikować atrakcyjność tworzonego systemu parkingowego z perspektywy rynku, a także funduszy typu Venture Capital.
Wizyta w Stanach Zjednoczonych była nie tylko inspiracją, ale również dała firmie zupełnie nowe spojrzenie na rozwój technologii. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, wiedzy o funkcjonowaniu Doliny Krzemowej i sieci kontaktów, kolejnym zamierzeniem BT Signaal jest wprowadzenie na amerykański rynek produktów spółki z obszaru ITS i Smart City.